Tel: 06 4675 2100

Vijf Elementen Coaching

In de coaching en tijdens de behandelingen worden naast reguliere coachingstoepassingen, verschillende oosterse (5 elementen) technieken toegepast. Deze technieken geven duidelijk inzicht in wie je bent en in de uitdagingen die het leven je aanreikt. Daarnaast werken ze vitaliteit ondersteunend en blokkade doorbrekend. De 5 elementen technieken geven o.a. inzicht in deze kwaliteiten en in de eigenschappen die je dient te versterken. De toepassingen die ik gebruik naast reguliere en 5 elementen coaching zijn: voedingsadvies, ademhalingscoaching, Bach bloesem, systeemopstellingen, edelsteenleggingen en advies, ontspanningsadvies en Feng Shui huisinrichtingsadvies.

 

Voedingsadvies

Voedingsadvies – bestaande uit gezonde en zeker ook smakelijke voeding - om intern evenwicht te realiseren.
Het toepassen van 5 elementen voeding ondersteunt het stabiel en midden in het leven staan. Hierdoor kan er authentiek en vanuit evenwicht gehandeld worden. Het volledig in balans zijn heeft ook een positief effect op het lichaamsgewicht. Ook daarin wordt balans gerealiseerd. Ook specifieke klachten als hooikoorts, allergie, vermoeidheid etc. kunnen met behulp van dit voedingsadvies ondersteund worden.

 

Ademhalingscoaching

De ademhaling levert ons energie op. Ademhaling ondersteunt tevens bij hoe te ontvangen – via de inademing – en hoe los te laten – via de uitademing. Belangrijk genoeg dus om op een 'juiste' manier adem te halen. Ademhaling kan dus naast noodzakelijk om te kunnen leven ook toegepast worden om de levenskwaliteit te vergroten. Tijdens een ademhalingssessie wordt de ademhaling gebruikt om los te laten, energie op te bouwen en de levenskwaliteit te vergroten.

 

Bach Bloesem

Dr. Bach: “We kunnen ontdekken hoe ziekte kan worden voorkomen en genezen door te achterhalen wat er in onszelf aan de hand is en dat dan uit te roeien. Dit doen we door de kracht te ontwikkelen die dit gebrek kan vernietigen”.
Bach Bloesem remedies zijn toe te passen op stemmingen en bij emotionele disbalans. Dr. Bach gaat er vanuit dat ieder mens 1 basisemotie heeft die hij aanspreekt als dingen misgaan. Hij noemt dat zwakheid, ik noem dat je ontwikkelpunt. Bach Bloesem remedies worden ter ondersteuning aan de coaching toegepast bij emotionele disbalans. Bach Bloesems helpen om emotionele disbalans te transformeren.

 

Systeemopstellingen

Soms is er sprake van een terugkerend issue in je leven. Je hebt er alles aan gedaan maar het lijkt niet te stoppen. Dan is het van belang om verder dan dit leven terug te kijken. Een systeemopstelling creëert ‘een veld’ waarin het gevoel van jou en het systeem ( de generaties voor je bijvoorbeeld) open weer wordt gegeven. Het heeft als doel om inzicht te krijgen en na het inzicht wordt er gewerkt aan het loslaten van de oude ballast.

 

Edelsteenlegging

De werking van edelstenen kan plaatsvinden doordat het menselijk lichaam en de edelsteen beiden uit energie bestaan. Deze energie ontstaat doordat positieve en negatieve atomen – iedere stof op aarde bestaat hieruit – voortdurend in beweging zijn om evenwicht te bewaren. Door deze beweging ontstaat een trilling/ vibratie, energie genaamd. Edelstenen werken – door middel van deze trilling - in op de energievelden van een menselijk lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van energetische poorten, ook wel chakrapunten genoemd.
Via een chakrapunt kan de energie van de edelsteen een activerende of juist afremmende invloed in het lichaam achterlaten. Weet dat energetische uitwisseling alleen dan plaatsvindt als er sprake is van een in het lichaam zijnde disbalans, waar de gekozen edelsteen dan weer balans in aan kan brengen. Ieder lichaam en iedere edelsteen heeft dus zijn eigen unieke trilling. Dagelijks wordt deze trilling ‘aangevallen’ door invloeden van buitenaf – o.a. stress, alcohol, ongezond eten, elektrische apparatuur. Als deze verstoring lang genoeg aanhoudt, tast dit de unieke trilling en daarmee de energetische huishouding van een lichaam aan. Dit heeft fysieke ongemakken en klachten tot gevolg. Een edelsteen op maat kan - door middel van de juiste trilling te versturen - het verstoorde evenwicht in het lichaam herstellen.
De edelsteenlegging wordt ter ondersteuning van vitaliteitscoaching ingezet.

 

Ontspanningsadvies

Voor een blokkade vrij lichaam zijn 2 zaken van belang: bewegen en ontspannen. Daarom geef ik ook ontspanningsadvies mee, mocht dit bij je passen en nodig zijn. De 5 elementen ontspanningsoefening die ik toepas, is een praktisch en toegankelijk tool om weer in evenwicht te komen. Deze oefening is gebaseerd op het Taoïsme. De 5 elementen en het Taoïsme gaan er beiden vanuit dat het lichaam bestaat uit 5 organenparen met bijbehorende emoties en dat deze dan weer gekoppeld zijn aan de 5 elementen. Ieder organenpaar kent een emotiepaar bestaande uit een positieve en ‘negatieve’ emotie. Het in het lichaam laten overheersen van een bepaalde emotie, brengt disbalans in dat emotiepaar en het blokkeert daarmee de energiestroom in het bijbehorende organenpaar. Dit is volgens het Taoïsme de belangrijkste oorzaak van lichamelijke kwalen en van overgewicht. Het ontspanningsadvies is gericht op evenwicht brengen in de organenparen en het herstellen van evenwicht.

 

Feng Shui huisinrichtingsadvies

Feng Shui huisinrichting draagt bij aan de persoonlijke vitaliteit door de energie van de omgeving op te waarderen. Ik adviseer in hoe een op maat huisinrichting volgens de 5 elementen in eerste instantie een gezonde externe energiestroom in de woning faciliteert, om vervolgens weer een interne positieve energiestroom bij jou tot stand te laten komen. Feng Shui wordt dus ondersteunend aan de coaching gebruikt.